ZRÓB PIERWSZY

KROK

Wypełnij formularz, a my wyślemy Ci ofertę na Szkolenie Bazowe Pozytywnej Dyscypliny
i odpowiemy na Twoje pytania.

Szkolenie Bazowe PD

w Twojej placówce

Czym jest nowa jakość nauczania?

Pozytywna Dyscyplina (PD) to nurt wychowawczy opracowany przez dr JaneNelsen i Lynn Lott, który został oparty na pracy dwóch psychiatrów i psychologów Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy byli pionierami w postrzeganiu dziecka, jako równoprawnego podmiotu w relacji dziecko – dorosły. PD bazuje na zrozumieniu motywów niewłaściwego zachowania u dzieci oraz stymulowania zachowań kooperacyjnych bez kary i nagród. Jako jedna z nielicznych koncepcji wyraźnie pokazuje, że dziecko potrzebuje troskliwego opiekuna (rodzica lub nauczyciela) i jednocześnie stanowczego. Uzyskanie tego balansu, bez skakania w nadmierną uprzejmość czy stanowczość jest trudnym zadaniem wychowawczym i wymaga pewnej wiedzy oraz praktyki. Dlatego coraz częściej rodzice i nauczyciele szukają szkoleń, które rozwijające te umiejętności. PD oferuje 52 gotowe techniki dla nauczycieli do pracy z uczniami, a Szkolenie Bazowe PD jest pierwszym krokiem, by zacząć pracować w duchu Pozytywnej Dyscypliny w placówce.

Jak wygląda program Szkolenia Bazowego PD?

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie są podstawowe założenia PD.
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje PD?
 • Jak PD rozwija inteligencję emocjonalną?
 • Jakim liderem powinien być nauczyciel?
 • Jak buduje się zdrowy autorytet nauczyciela?
 • Co oznacza jednoczesna życzliwość i stanowczość?

MODUŁ 1

Pozytywne podejście w placówce

MODUŁ 2

Błędne Strategie uczniów (dzieci)

 • Jak ważne jest zaspokajanie potrzeby przynależność?
 • Jak wpływa stres na zachowanie?
 • Czym jest umiejętność samoregulacji?
 • Jakie przekonania i potrzeby stoją za zachowaniem dziecka?
 • Jakie są 4 Błędne Strategie uczniów (dzieci)?
 • Jak dekodować Błędne Strategie uczniów (dzieci)?
 • Jakie interwencje stosować przy Błędnych Strategiach?

MODUŁ 3

Techniki wychowawcze cz. 1

MODUŁ 4

Techniki wychowawcze cz. 2

 • Czym jest kara?
 • Czym jest nagroda?
 • Czy kary i nagrody działają?
 • Jakie są skutki stosowanie kar i nagród?
 • Jaka jest różnica między karą a konsekwencją?
 • Czym jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach?
 • Jaka jest różnica między naturalną a logiczną konsekwencją?
 • Od czego zależy zaangażowanie uczniów (dzieci)?
 • Jak motywować uczniów (dzieci), by ich skutecznie zachęcać?
 • Czym różni się zachęta od pochwały?
 • Czym są pytania pełne ciekawości?
 • Jak działają polecenia na uczniów?
 • Jakie są skutki etykietowanie uczniów?
 • Od czego zacząć wdrażanie PD w swojej klasie?

200

placówek w Polsce odbyło Szkolenie Bazowe PD

Szkolenie

Bazowe PD
w praktyce

Nasze szkolenia to 90% ćwiczeń i doświadczania

Ćwiczenia pozwalają doświadczyć nauczycielom perspektywy ucznia (dziecka). Dorośli mogą poczuć emocje dziecka i lepiej zrozumieć co stoi za trudnymi zachowaniami. Po każdym ćwiczeniu jest czas na dyskusję i analizę sytuacji oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Nauczyciele zapoznają się z częścią technik PD, gotowych do wdrożenia od zaraz.

już ponad

Co mówią nauczyciele o Pozytywnej Dyscyplinie?

"Szkolenie bazowe i certyfikacyjne PD (pierwszy etap) uświadomiło mi, jak niewiele wiem na temat komunikacji międzyludzkiej. Okazuje się, że odpowiednio sformułowany komunikat może jak zaklęcie pootwierać pozatrzaskiwane przez nas samych drzwi do porozumienia. I wcale nie trzeba wygłaszać tyrad - wręcz przeciwnie - im krócej, tym efektywniej. I co najważniejsze PD działa natychmiastowo - efekt widoczny od ręki. Gorąco polecam."

Robert Krukowski

nauczyciel j. polskiego

"To działa, działa, działa !!! Przyznam, że początkowo byłam dość sceptyczna. Zastanawiałam się czego nowego nauczę się, przecież jestem nauczycielem z ogromnym stażem.

W końcu uczeń to uczeń, a nauczyciel to nauczyciel. Powiem tak - dawno nie byłam na tak wartościowym szkoleniu. Większość czasu to warsztat oraz doświadczanie roli ucznia. Niby nic wielkiego, a jednak. Na szkoleniu uświadomiłam sobie jak często jestem dyrektywna wobec uczniów. To było dla mnie trudne i jednocześnie potrzebne. PD praktykuję w swoich klasach już od kilku miesięcy. Pod koniec roku szkolnego (2021/22) podeszło do mnie kilku uczniów i powiedziało mi - nie wiemy co się stało i dlaczego, ale chcemy, żeby tak zostało. Po czym dodali - jest Pani naszą ulubioną nauczycielką. Dawno tak dobrze się nie czułam w roli nauczyciela. (...) Komunikaty działają!!! Pozytywna Dyscyplina działa !!! A JA jestem z siebie dumna. Bycie wychowawcą i nauczycielem stało się prostsze.

"Od początku w mojej pracy z dziećmi starałam się zwracać uwagę na relację. Szukałam metod, które pomogą mi we właściwy sposób komunikować się z dziećmi tak aby budować między nami więź a nie stawiać mury z których szczytu będę rzucała rozkazami. Taką właśnie jest Pozytywna Dyscyplina. Pomaga budować relacje pełne szacunku i zrozumienia. Stwarza przestrzeń, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje życiowe kompetencje, o których czasami w natłoku dydaktyki zapominamy. I kiedy czasami staje w sytuacji, że już nie wiem co zrobić, przypominam sobie jedną z technik Pozytywnej Dyscypliny - Nawiąż relacje zanim naprawisz sytuację. Każdy z nas potrzebuje zrozumienia dlaczego czujemy się źle i wsparcia w tym, aby poczuć się lepiej. To tylko niewielka część tego czego dowiecie się na kursie. A to co najważniejsze poznane techniki można wdrożyć nie tylko w pracy z dziećmi, ale także w domu, podwójna wygrana 🙂 Polecam z całego serca!

Daria Mucha

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Barbara Rutkowska

nauczycielka fizyki

Jakie są korzyście z wdrożenia PD?

Wzmacnia Więź


Uczy Asertywności

 • jest demokratycznym podejściem wychowawczym
 • uczy jak jednocześnie mieć życzliwą
  i stanowczą postawę, komunikację

 • uczy szacunku do siebie i innych oraz do sytuacji (kontekstu)
 • skupia się na pielęgnowaniu poczucia przynależności i bycia ważnym
 • jest alternatywą do kar i nagród
 • buduje relacje horyzontalne, partnerskie i pełne szacunku

Rozwija Kompetencje

 • uczy ważnych kompetencji życiowych jak: asertywność, odpowiedzialność, sprawczości, gotowość do zmiany i ryzyka, do popełniania błędów itd
 • sprawia, że dziecko wyrasta na szczęśliwego i autonomicznego dorosłego


Daje Narzędzia

 • jest ułożona w bloki tematyczne
 • ma uporządkowaną strukturę, co ułatwia jej wdrażanie
 • prowadzi krok po kroku i nie wymaga wiedzy eksperckiej
 • daje 52 konkretne techniki do pracy

Jest Wszechstronna

 • ma zastosowanie w relacjach prywatnych i zawodowych
 • uczy jak modelować zachowania w szkole, przedszkolu, domu i w pracy
 • jest wiedzą uniwersalną, którą można wykorzystać w każdym obszarze życia
 • rozwijanie kompetencji życiowych i społecznych uczniów (dzieci) zwiększa ich poczucie sprawczości
 • autorytet oparty na szacunku pozwala, dorastającym dzieciom, rozwinąć ich największe talenty oraz wykorzystać nadarzające się możliwości i okazje

Wzmacnia Pewność

Zwiększa komfort

 • zmniejsza ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego nauczycieli
 • obniża poziom hałasu w klasie i grupie, a tym samym zwiększa komfort pracy
 • zmniejsza poziom obciążenia pracą nauczyciela i oddaje odpowiedzialność i sprawstwo uczniom (dzieciom)

Ułatwia pracę

 • pozwala efektywniej realizować podstawę programową, z uwagi na wzrost zaangażowania uczniów
 • pozwala skuteczniej rozwijać zainteresowania i pasje uczniów
 • poprawia motywację uczniów do pracy, rozwoju i osiągania celów

Buduje autorytet

 • buduje wzajemny i trwały szacunek w relacji uczeń - nauczyciel
 • nauczyciel staje się partnerem i wsparciem dla ucznia (dziecka) przy jednoczesnym zachowaniu swojej roli
 • poprawia się współpraca z rodzicami uczniów (dzieci)

Jakie są ścieżki rozwojowe po szkoleniu?

Szkolenie Bazowe PD jest niezbędnym elementem profesjonalnego wprowadzania Pozytywnej Dyscypliny w placówkach. Stanowi pierwszy, a tak naprawdę, zerowy etap, który rozpoczyna procesu wdrażania zasad Pozytywnej Dyscypliny w polskich szkołach i przedszkolach.

Szkolenie Bazowe PD

 • szkolenie Bazowe PD jest pierwszym krokiem do pracy w duchu PD, dla placówek, które chcą systemowo wdrażać PD (Ogólnopolski Program - Pozytywna Dyscyplina - Certyfikacja Placówek) i/lub dla osób, które są prowadzić szkolenia bazowe w placówkach opiekuńczych i/lub oświatowych (Certyfikowany Edukator Nauczycielski PD)
 • szkolenie Bazowe PD to 12-sto godzinny warsztat skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych i oświatowych
 • program Szkolenia Bazowego PD składa się z czterech (4) modułów opracowanych przez PD EDU, który został zatwierdzony przez PDA
 • PDA - Positive Discipline Association jest oficjalną organizacją non-profit nadzorującą proces certyfikacji na Edukator PD oraz warsztatów Pozytywnej Dyscypliny na całym świecie
 • PDA zrzesza Certyfikowanych Edukatorów PD oraz afiliowane podmioty działające w danym kraju, których celem jest promowanie PD
 • ukończenie szkolenie bazowego jest potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny

Certyfikacja Placówki

Certyfikacja Edukatorska

Ogólnopolski Program

- Pozytywna Dyscyplina - Certyfikacja Placówek

Certyfikowany

Edukator Nauczycielski PD

lub Edukator Rodzicielski PD

 • placówka, która chce przystąpić do ogólnopolskiego programu musi przeszkolić co najmniej 80% swoich nauczycieli - Szkolenie Bazowe PD
 • certyfikacja placówek obejmuje 2 etapy, a każdy etap składa się z 2 faz - fazy wdrażania i fazy weryfikacji
 • 1 etap certyfikacji placówek dotyczy wdrożenia założeń czterech (4) modułów ze Szkolenia Bazowego PD i może trwać min. 1 rok; a praktyka pokazuje, że realny czas to 2-3 lata
 • 1 etap dotyczy głównie relacji uczeń - nauczyciel i może obejmować mentoringi, hospitacje, mini szkolenia rady itd
 • w 1 etapie faza wdrażania nosi nazwę Przyjacie PD, a faza weryfikacji - Praktycy PD
 • 2 etap certyfikacji placówek dotyczy wdrażania kompleksowego programu Pozytywnej Dyscypliny w grupie przedszkolnej / klasie szkolnej oraz wdrażania założeń PD do kultury organizacyjnej placówki na każdym poziomie struktury organizacyjnej placówki; może trwać min. 1 rok; a praktyka pokazuje, że realny czas to 2-3 lata
 • 2 etap obejmuje pracę na każdym poziomie relacji: uczeń - nauczyciel; nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, dyrektor - nauczyciel
 • w 2 etapie faza wdrażania nosi nazwę Pasjonaci PD, a faza weryfikacji - Liderzy PD
 • kandydat na Edukatora PD musi mieć ukończone co najmniej Szkolenie Bazowe PD
 • certyfikacja na Edukatora Nauczycielskiego PD obejmuje dwa etapy (1) i (2) i ma dwie różne ścieżki (A) lub (B). Jedna ścieżka (A) dotyczy żłobków i przedszkoli, a druga (B) szkół
 • 1 etap certyfikacji nauczycielskiej obejmuje kompleksowy program wychowawczy; podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia programu wychowawczego
 • 1 etap certyfikacji obejmuje przeprowadzenie i omówienie ćwiczeń, które później nauczyciel będzie realizował z dziećmi w grupie lub w klasie.
 • 2 etap Certyfikacji nauczycielskiej skupia się na przygotowaniu uczestnika do roli Edukatora i na omówieniu programu Szkolenia Bazowego PD oraz procesu certyfikacji szkół i placówek
 • w 2 etapie uczestnicy prowadzą ćwiczenia pod superwizją trenera, które są później szczegółowo omawiane pod kątem procesu grupowego i najważniejszych interwencji trenerskich
 • 2 etap uprawnia do prowadzenia Szkoleń Bazowych PD i jest szansą na dołączenie do naszego zespołu szkolącego

(1) Pierwszy krok

do pracy w duchu
Pozytywnej Dyscypliny

Rozwój placówek

Rozwój osobisty

Etap bazowy

Zostań Edukatorem Nauczycielskim >>
Zgłoś placówkę na certyfikację >>
Zgłoś placówkę na szkolenie >>

Co mówią Dyrektorzy o Pozytywnej Dyscyplinie?

Beata Jersak

Dyrektorka Przedszkola

"(...) Zapraszając Edukatora Pozytywnej Dyscypliny do przedszkola, chciałam dać narzędzia moim nauczycielom do pracy z dziećmi. Było to jedno z ważniejszych szkoleń, jakie zorganizowałam w mojej placówce. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztatach wychodzili bardzo zbudowani, podekscytowani, a przede wszystkim zainspirowani. Sama otrzymałam narzędzia do budowania relacji z drugim człowiekiem. Szkolenie z Pozytywnej Dyscypliny pokazało mi jak pracować z dzieckiem, z jego emocjami, jak słuchać i słyszeć dzieci, jak ich nie bagatelizować, jak traktować poważnie, jak wyposażyć małego człowieka w kompetencje emocjonalno-społeczne, w poczucie wartości, sprawczości. Sylwia Anderson - Hanney to człowiek z pasją, wiarą w to co robi. Zaraziła swoim optymizmem wszystkich uczestników szkolenia. Miło słyszeć w przedszkolu, kiedy moi nauczyciele śmieją się i mówią, że rozmawiając dzisiaj z dziećmi w swojej grupie, zastanawiali się nad treścią swoich komunikatów, które kierują do dzieci. Pozytywna Dyscyplina - szkolenie polecam z całego serca i już planuję takie warsztaty dla rodziców naszych maluchów. "

Przedszkole Edukacyjne Parafii

Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie

"(...) Pierwszy rok po szkoleniach kadry i szkoleniach rodziców, pokazuje nam, że warto wdrażać Pozytywną Dyscyplinę, bo wiele się zmienia. Przede wszystkim komunikacja - ta na co dzień, pomiędzy dyrektorem, nauczycielami i uczniami. (...) Postawa życzliwy i stanowczy jest mottem w naszym pokoju nauczycielskim. Relacje w naszej szkole, od zawsze, są wielką wartością, natomiast Pozytywna Dyscyplina pokazała nam jak bardzo to jest istotne w zwykłej codziennej komunikacji i że warto zapytać co się stało i jak można rozwiązać dany problem. Dzisiaj częściej pytamy o potrzeby naszych uczniów i dajemy im możliwość wyboru, co doprowadziło do tego, że mamy z nimi lepszą relacje jednocześnie osiągając cele edukacyjne i wychowawcze. Rundy doceniania weszły na stałe do naszych zajęć. Wiele techniki PD też są naszymi stałymi praktykami i nauczyciele bardzo często po nie sięgają. Ogromnym sukcesem była eliminacji kar i nagród i uświadomienie sobie, że ani punkty za zachowanie, czy uwagi, czy stosowanie jakichkolwiek kar i nagród nie rozwiązuje problemu.(...) Jesteśmy ciągle zafascynowani Pozytywną Dyscypliną. Staramy się rozwijać nasz język komunikacji i uświadomiliśmy sobie, że od naszego zachowania i tego co i jak mówimy, zależy zachowanie naszych uczniów. (...) Najważniejsze są komunikacja i rzeczywiste relacje oraz docenianie drugiego człowieka, szczególnie tego młodego.

Pozytywną Dyscyplinę polecam każdej placówce, naprawdę warto zacząć ją wdrażać.

Marlena Rynowiecka

Dyrektorka Szkoły Podstawowej i Liceum

Szkoła Podstawowa i Liceum

Społeczna Czwórka w Poznaniu

Co wyróżnia nasz zespół?

Superwizje i monitoring procesu szkoleniowego

 • dla naszego zespołu Edukatorów prowadzimy regularne warsztaty doszkalające oraz superwizje
 • dbamy, by założone cele szkoleniowe były w 100% realizowane

Gwarancja jakości & standaryzacja szkolenia

 • projekt tworzą dwie Trenerki Pozytywnej Dyscypliny, które jednocześnie są jedynymi osobami w Polsce mającymi uprawnienia do certyfikowania Edukatorów Nauczycielskich PD
 • program szkolenia bazowego PD, na którym pracują wszyscy Edukatorzy Nauczycielski w Polsce został opracowany przez nasz zespół i podlega naszemu bezpośredniemu nadzorowi

Tylko rekomendowani Edukatorzy PD

 • mamy przyjemność znać osobiście każdego Edukatora Nauczycielskiego w Polsce, ponieważ każdy z nich musiał odbył szkolenie certyfikacyjne prowadzone przez jedną z naszych Trenerek PD
 • pracujemy TYLKO z doświadczonymi Edukatorami Nauczycielskimi PD, osobami które mają na swoim koncie prowadzenie wielu szkoleń bazowych PD i dobrze rozumieją istotę Pozytywnej Dyscypliny

Kim są Trenerki PD i twórczynie projektu PD EDU?

Pozytywną Dyscyplinę EDU w Polsce tworzą dwie (2) certyfikowane Trenerki PD - Sylwia Anderson-Hanney & Agnieszka Białecka-Rutkowska, a do współpracy zaprosiły kilkudziesięciu Edukatorów Nauczycielskich PD, doświadczonych w mentoringach, szkoleniach i zintegrowanych z całą koncepcją. Obie trenerki wycertyfikowały łącznie ponad 350 Edukatorów PD. Poznały się w 2017 podczas pierwszej certyfikacji w Polsce, gdzie Sylwia była prowadzącą a Agnieszka uczestnikiem. Od razu wiedziały, że wspólnie stworzą wyjątkowe projekty zmieniające polskie podejście do wychowania dzieci. Dziś są zapraszane jako goście do takich programów jak Dzień Dobry TVN, Pytaniu na Śniadanie, Radio Dla Ciebie, Radio Dzieciom i inne. Współpracują także z magazynami i portalami parentingowymi oraz nauczycielskimi, do których piszą artykuły o tematyce wychowawczej.e

Sylwia Anderson-Hanney

Szkolenia, które prowadzi, to szeroko pojęty zakres rozwoju kompetencji miękkich, skierowane głównie do rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi oraz kadry zarządzającej. Ukończyła kilka kierunków studiów i studiów podyplomowych: m.in. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim, Coaching, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®.


Jest doświadczonym nauczycielem, wychowawcą i tutorem na wszystkich szczeblach edukacji. W swojej karierze zawodowej pracowała jako opiekun żłobkowy, wychowawca przedszkolny jak rownież jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzięki temu doskonale zna pracę nauczycieli i ich bolączki. Wcześniej była nagradzanym przez wojewodę mazowieckiego pracownikiem pomocy społecznej oraz kuratorem sądowy.


Oprócz szkoleń prowadzi gabinet konsultacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Jest jedną z prekursorek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce oraz pierwszą trenerką PD w Polsce, pełniącą jednocześnie funkcje International Advisor dla Positive Discipline Association.

Sprowadzenie Pozytywnej Dyscypliny do Polski było odpowiedzią na poszukiwanie balansu między wychowaniem konserwatywnym a “bezstresowym” zarówno w obszarze rodzicielskim jak i w edukacji. Zapytana przez innych dlaczego to robi odpowiada prosto - każdego dnia chcę być lepszą mamą, żoną, nauczycielem, lepszym człowiekiem. Nazwana przez uczestników szkoleń “Wielką Orkiestrą Pozytywnej Dyscypliny”. Prywatnie żona Jamesa, z którym wychowuje sześcioro dzieci: Kubę, Ninę. Roberta, Rosie, Leonardo i Bruno.

Agnieszka Białecka-Rutkowska

W branży szkoleniowej pracuje już od kilku lat. Prowadzi warsztaty z kompetencji miękkich, głównie z komunikacji oraz szkolenia i certyfikacje dla rodziców i nauczycieli. Jest certyfikowaną Trenerką PD jak również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®, FRIS® i MindSonar® oraz Process Communication Model®. Pasjonuje ją także Analiza Transakcyjna (AT), która jest nurtem psychologicznym. Ukończyła wiele kierunków studiów. Jest absolwentką m.in. Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Akademi Leona Koźmińskiego czy Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie studiowała coaching i mentoring.


Jej przygoda z Pozytywną Dyscypliną zaczęła się w 2017 roku, kiedy szuka czegoś innego niż dotychczasowe podejście wychowawcze, czegoś co mogłaby wdrożyć w swoich przedszkolach integracyjnych, które prowadzi od 18 lat.


Pozytywną Dyscyplinę (PD) jako pierwsza zarekomendowała jej psycholog przedszkolna. Odrzuciła ten pomysł z uwagi słowo "dyscyplina" w nazwie. Pochopnie oceniała metodę, o czym często mówi. Po raz drugi usłyszała o PD podczas zaawansowanych szkoleń z AT prowadzonych przez superwizorów z European Association for Transactional Analysis (EATA). Tym razem zgłębiła jej założenia i okazało się, że jest tym czego szuka. PD pozwoliła jej stać się jeszcze lepszym rodzicem, szefem, generalnie lepszym człowiekiem. Dziś, jako Trenerka PD, ma przyjemność prowadzić szkolenia, certyfikacje na Edukatorów oraz wdrażać ogólnopolski program dla placówek w duchu PD, który współtworzy wspólnie z Sylwią.


PD pozwala jej realizować swoją misję, bo od zawsze lubiła stymulować ludzi do działania i rozwoju. Uważa, że każda negatywna sytuacja ma swoją pozytywną stronę, którą można wykorzystać dla siebie. A prywatnie jest żoną i mamą trójki nastolatków - Piotra, Asi i Kasi.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, a my wyślemy Ci ofertę na Szkolenie Bazowe Pozytywnej Dyscypliny
i odpowiemy na Twoje pytania.

Szkolenie Bazowe PD

w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami

661 707 606

Kamila Skalska

Koordynatorka projektu

k.skalska@pd-edu.pl

Katarzyna Gajda

Koordynatorka projektu

535 542 184

k.gajda@pd-edu.pl

 • dolnośląskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • śląskie
 • wielkopolskie
 • zachodnio-pomorskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • mazowieckie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskieie
Województwo

Województwo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy są szkolenia bazowe on-line?

Tak, na rynku jest wiele dostępnych szkoleń on-line organizowanych przez certyfikowanych Edukatorów Pozytywnej Dyscypliny. Jeśli szukasz takiego szkolenia, to rekomendujemy Ci szkolenia przygotowane przez duet - Agnieszka Białecka-Rutkowska (Trenerka PD) i Dorota Jakubowska-Kurzec (Edukatorka PD), przy współpracy z Sylwią Anderson-Hanney (Trenerka PD). Szkolenia znajdziesz pod marką Pozytywna Dyscyplina w Praktyce - premiera zaplanowana jest na 14 października 2022, a przedsprzedaż startuje już 19 września 2022. Wkrótce udostępnimy bezpośredni link do strony, gdzie będzie można dokonać zakupu.

Które szkolenia bazowe uprawniają do certyfikacji?

To zależy o jaką certyfikację chodzi. Mamy dwa typy certyfikacji - pierwsza na Edukatora Pozytywnej Dyscypliny, a druga to ogólnopolski projekt certyfikacji placówek w duchu Pozytywnej Dyscypliny. Przy certyfikacji na Edukatora PD wymagane jest odbycie (conajmniej) szkolenia bazowego i dopuszczone są obie formy - stacjonarna i on-line. Minimalnym wymogiem jest, by szkolenie miało conajmniej 12h godzin i swoim zakresem obejmowało 4 moduły, których dokładny opis znajdziesz powyżej. Przy certyfikacji placówek jest wymóg formalny - szkolenie bazowe musi być w formie stacjonarnej, ponieważ zależy nam, by nauczyciel doświadczył roli ucznia. Szkolenia on-line są świetne jako coś na start lub jako uzupełnienie wiedzy, dają też więcej czasu na refleksje.

Kto może przeprowadzać szkolenia bazowe PD?

Szkolenia bazowe PD mogą prowadzić wyłącznie certyfikowani Edukatorzy Nauczycielscy PD. W Polsce jest ich kilkuset, a z nami współpracuje wybranych kilkudziesięciu. W najbliższym czasie powstanie baza wszystkich Edukatorów, gdzie będzie można sprawdzić czy dana osoba jest uprawniona. Trzeba wiedzieć, że certyfikowani Edukatorzy Nauczycielscy PD są kształceni w ramach dwóch ścieżek - jedna ścieżka (A) dotyczy żłobków i przedszkoli, a druga (B) szkół. Wybierając Edukatora do przeprowadzenia szkolenia, upewnij się, że posiada on uprawnienia odpowiednie dla typu Twojej placówki. W tym celu możesz poprosić go o przestawienie kopii certyfikatu lub możesz napisać do nas, to postaramy się pomóc. Możesz też skorzystać z naszej usługi i mieć gwarancję, że szkolenie zlecimy właściwej osobie.

Zapraszamy do naszych social mediów

Polityka Prywatności